Bel mij

Eisenhower Kliniek helpt wachtlijsten wegwerken

15 oktober 2021 / Nieuws

Er bestaan momenteel enorme wachtlijsten voor operaties in de verschillende ziekenhuizen voor electieve zorg, zoals totale heup en totale knie operaties, maar ook voor bijvoorbeeld operatieve behandelingen voor de hand en pols.

Met allerlei initiatieven wordt geprobeerd om deze wachttijden weg te werken en de Eisenhower Kliniek werkt hier actief aan mee. Momenteel hebben we nog meer dan voldoende ruimte om zonder wachtlijsten orthopedische patiënten te zien en te opereren.

Dit geldt zowel voor patiënten die al een operatie indicatie hebben en op de wachtlijst bij een ziekenhuis staan, als voor patiënten die recent klachten hebben ontwikkeld en snel gezien en/of geopereerd willen worden.

Wij behandelen en opereren álle orthopedische klachten!  

We hopen tijdens deze corona crisis ons steentje bij te dragen door in samenwerking met zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders (ZBC’s en ziekenhuizen) wachtlijsten weg te werken en patiënten zo snel mogelijk te zien en te opereren.

Wij hopen dat we hiermee de patiënten die orthopedische zorg in onze regio nodig hebben verder kunnen helpen! 

Delen