Bel mij

Vergoeding

Voor het jaar 2024 heeft de Eisenhower Kliniek met de volgende onderstaande zorgverzekeraars een contract afgesloten. Als u dus bij een van onderstaande verzekeraars of labels verzekerd bent, dan wordt uw zorg in 2024 volledig vergoed. Het maakt hierbij niet uit welke polis u heeft, zowel bij de restitutie, combinatie, naturapolis of budgetpolis worden bij gecontracteerde zorgverzekeraars uw zorgkosten (consulten, aanvullend onderzoek en operaties) volledig vergoed!

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024 (100% vergoeding):

Voor niet-gecontracteerde zorgverzekeraars geldt het volgende:

Met een restitutiepolis of een combinatiepolis (met in de voorwaarden een 100% vergoeding van het marktconforme tarief bij zorgverleners zonder contract) worden uw zorgkosten altijd volledig vergoed. U heeft dan namelijk vrije artsenkeuze. Wij garanderen dat u met een restitutiepolis of deze specifieke combinatiepolis geen eigen bijdrage aan ons hoeft te betalen. Het overzicht voor het jaar 2024 van zorgpolissen met een 100% vergoeding vindt u hieronder:

Zorgpolissen 2024 met een 100% vergoeding


Bij een natura, budget of bepaalde combinatiepolis (bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar) ligt dat wat anders. Hiermee heeft u geen vrije artsenkeuze en vergoeden zorgverzekeraars slechts een deel van de factuur. Gelukkig bieden wij onze patiënten met een natura- of budgetpolis toch de mogelijkheid om van onze zorg gebruik te maken met een eenmalige lage eigen bijdrage van € 75,00 euro voor het gehele poliklinische traject en de poliklinische behandeling.
Uw poliklinische afspraak is bij ons echter veel langer (30-45 minuten voor een eerste consult) dan in de ziekenhuizen of andere klinieken en uw medisch specialist is ook een expert op zijn of haar aandachtsgebied. Voor aanvullende diagnostiek zoals röntgenfoto’s of een MRI-scan en poliklinische behandelingen hoeft u verder ook niets extra’s bij te betalen, maar vallen onder de eenmalige eigen bijdrage van € 75,00.
Deze eigen bijdrage kunt u overigens niet declareren bij uw zorgverzekering en staat los van de factuur die naar uw zorgverzekeraar wordt verzonden en het verplichte eigen risico. Een (mogelijke) extra eigen bijdrage op de afrekening van uw zorgverzekeraar hoeft u niet aan ons te betalen maar deze neemt de Eisenhower Kliniek voor haar rekening.

Klik hier voor meer informatie over vergoedingen en voorwaarden van uw verzekeraar.

Verwijzing

Zonder verwijsbrief geen vergoeding
Hoewel een verwijzing niet nodig is om een afspraak bij ons te maken, is dit wel een vereiste voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. U kunt een verwijsbrief vragen aan uw huisarts, bedrijfsarts of andere zorgverlener. De datum van die brief moet eerder zijn dan de datum van uw eerste afspraak bij ons.

Eigen risico
Onze zorg valt onder basiszorg, of u nu een restitutie- of naturaverzekering heeft. Dit betekent dat eerst het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering van € 385,- moet worden opgemaakt, net zoals dit het geval is in elk ander ziekenhuis, voordat uw zorgverzekeraar uw behandeling vergoedt.
Indien de zorgverzekeraar rechtstreeks van ons de factuur ontvangt, stuurt zij meestal een factuur aan u als patient met de hoogte van dit verplichte eigen risico. Indien u zelf een factuur aan uw zorgverzekeraar stuurt, wordt het eigen risico meestal met u verrekend en ontvangt u een minder hoge vergoeding door deze verrekening.

Volledige vergoeding met een restitutiepolis en specifieke combinatiepolissen

Met een restitutie polis/verzekering of specifieke combinatiepolissen mag u zelf uw zorgaanbieder kiezen. Kiest u voor ons, dan hoeft u in elk geval geen eigen bijdrage te betalen naast uw eventuele eigen risico. U hoeft niets extra’s te betalen voor meer tijd van de specialist, snelle ondersteuning en eventuele behandeltrajecten. Dat garanderen we. Alle kosten worden altijd volledig (100 %) vergoed.

Nu maar 75 euro met een naturaverzekering

Met een naturapolis (of bepaalde combinatie polissen of een budgetpolis) wordt alleen de zorg volledig vergoed van klinieken of ziekenhuizen waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Wij hebben slechts met een deel van de zorgverzekeraars een contract gesloten, omdat dit onze vrijheid om de beste zorg te bieden te veel beperkt. Lange consulten, zoals wij die aanbieden, zouden dan niet meer mogelijk zijn.
Voor u betekent dit dat onze zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar met een natura- of budgetpolis slechts gedeeltelijk wordt vergoed. Wij bieden patiënten met een natura- of budgetpolis (bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar) de mogelijkheid om met een eenmalige eigen bijdrage van € 75,00 per zorgtraject (lees: gezondheidsklacht) toch gebruik te maken van onze poliklinische zorg.
Uw poliklinische afspraak is bij ons echter veel langer dan in de ziekenhuizen of andere klinieken en uw medisch specialist is ook een expert op zijn of haar aandachtsgebied. Voor aanvullende diagnostiek zoals röntgenfoto’s of een MRI-scan hoeft u verder ook niets bij te betalen, maar vallen onder de eenmalige eigen bijdrage van € 75,00.
Deze eigen bijdrage kunt u overigens niet declareren bij uw zorgverzekering en staat los van de factuur die naar uw zorgverzekeraar wordt verzonden en het verplichte eigen risico. Een (mogelijke) extra eigen bijdrage op de afrekening van uw zorgverzekeraar hoeft u niet aan ons te betalen maar deze neemt de Eisenhower Kliniek voor haar rekening.

Vergoeding kosten van een operatie:

Indien u geopereerd moet worden en u bent verzekerd bij een gecontracteerde zorgverzekeraar dan worden de kosten van deze operatie altijd 100% vergoed! Welke polis (restitutie/combinatie/natura/budget) u heeft maakt hierbij niet uit, want uw kosten worden bij een gecontracteerde zorgverzekeraar altijd 100% vergoed!
De kosten van de operatie worden ook volledig vergoed indien u een restitutie of een specifieke combinatiepolis heeft bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar zoals aangegeven in de lijst van zorgpolissen met een 100% vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars.

Verzekerden met een natura- of budgetpolis bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar moeten in een aantal gevallen een aanvullende eigen bijdrage betalen voor een operatie. U ontvangt hiervoor een specifieke offerte. In alle gevallen heeft u altijd de mogelijkheid om de offerte af te wijzen en uw behandeling en/of operatie verder voort te zetten in een ander ziekenhuis.

Ook kunt u natuurlijk uw polis omzetten naar een restitutie- of combinatiepolis, waarbij alle zorgkosten wél volledig worden vergoed. Na de omzetting hoeft u dan geen eigen bijdrage meer te betalen voor uw operatie en worden alle kosten gewoon 100% vergoed door uw zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u een overzicht van eigen bijdragen bij de meest voorkomende operaties voor patiënten met polissen bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars :

Buitenlandse verzekering

Bent u in het buitenland verzekerd? Dan heeft u geen verwijzing nodig. Ook worden de kosten vaak op dezelfde wijze vergoed als bij andere ziekenhuizen en klinieken. Bekijk hiervoor de verzekeringsvoorwaarden van uw buitenlandse zorgverzekeraar. U betaalt direct de kosten voor het consult. Vergoeding vraagt u daarna zelf bij uw zorgverzekeraar. Bij operatieve trajecten kunnen wij in de meeste gevallen direct afspraken maken met de verzekeraars. 

Een voorbeeld

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts voor de problemen met uw heup. U maakt bij ons een afspraak voor een eerste uitvoerige intake. Onze specialist bespreekt uw klachten en verricht lichamelijk onderzoek. Ook wordt er een röntgenfoto gemaakt. Later wordt er ook nog een MRI-onderzoek uitgevoerd. U blijkt een zware vorm van artrose te hebben. Samen met de dokter concludeert u dat een operatie, een totale heup prothese (THP), de beste vervolgstap is. Vijf weken later staat u gepland voor deze ingreep.  

Vergoeding bij een gecontracteerde zorgverzekeraar (restitutie/combinatie/natura/budget) en vergoeding bij lijst van zorgpolissen met een 100% vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars *
U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Uw zorgkosten worden volledig en 100% vergoed!

Vergoeding met een natura/budget polis bij een niet-gecontracteerde zorgverzekeraar*
Omdat u een natura of budgetpolis heeft en uw zorgverzekeraar niet door ons gecontracteerd is, betaalt uw zorgverzekeraar slechts een gedeeltelijke vergoeding van uw zorgkosten. Om deze reden betaalt u zelf eenmalig een bedrag van 75,00 Euro voor het poliklinische traject. Dit bedrag kunt u verder ook niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
Verder betaalt u een eigen bijdrage voor de operatie, een Totale Heup Prothese, waarbij het bedrag van de eigen bijdrage afhankelijk is van uw polis en zorgverzekeraar en waarvoor u van ons een offerte ontvangt. De overige kosten worden dus wel gewoon vergoed door uw zorgverzekeraar.

*In beide gevallen geldt wel dat het nog niet gebruikte eigen risico zal worden ingehouden door uw zorgverzekeraar.

Over hoe een factuur tot stand komt heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een filmpje ontwikkeld:

Wat moet ik doen met de factuur die ik van de Eisenhower Kliniek heb ontvangen?

Indien u een factuur van ons heeft ontvangen, is het zeer belangrijk dat u de begeleidende brief leest. In deze brief staat wat u moet doen met uw factuur (verzenden naar uw zorgverzekeraar of niet) en dat u van uw zorgverzekeraar een vergoeding ontvangt.

Wij vragen u dit vergoede/betaalde bedrag (plus eventueel ingehouden eigen risico), binnen 7 dagen na ontvangst aan de Eisenhower Kliniek over te maken op IBAN NL20 RABO 0377 6903 41 o.v.v. het factuurnummer zoals op de bijgevoegde factuur is vermeld.

Maakt u dus alleen het bedrag dat uw zorgverzekeraar aan u heeft betaald (plus eventueel eigen risico) aan ons over!

Mocht uw zorgverzekeraar niet het gehele factuurbedrag vergoeden dan vragen wij u ons een afschrift van uw declaratie-overzicht van uw zorgverzekeraar toe te zenden. Wij kunnen dan nagaan of wij uw zorgverzekeraar moeten aanspreken op het niet geheel vergoeden van de factuur.

Een (mogelijke) eigen bijdrage op het afschrift van uw zorgverzekeraar (dit is iets anders dan uw eigen risico) hoeft u niet aan ons te betalen, maar neemt de Eisenhower Kliniek voor haar rekening.

Heeft u vragen?

Voor vragen over vergoedingen kunt u ons altijd bellen. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00. U kunt ons ook mailen via finance@eisenhowerkliniek.nl.

Onze tarieven voor iedereen zonder Nederlandse verzekering

Hieronder vindt u een overzicht van onze tarieven.

Contact

Eisenhower Kliniek
Eisenhowerlaan 77f
2517 KK Den Haag
Nederland
+31 (0) 70 20 59 800
info@eisenhowerkliniek.nl

Eisenhower Kliniek

Voor een routebeschrijving naar onze kliniek klikt u op Google maps (of Google Streetview) of download de routebeschrijving hier. U kunt parkeren in onze parkeergarage onder het gebouw als u zich meldt bij de slagboom links naast de hoofdingang van het gebouw.

Operatielocaties

Acibadem International Medical Center
Arlandaweg 100
1043 HP Amsterdam
Nederland

Acibadem International Medical Center

Voor een routebeschrijving naar deze locatie klikt u op Google maps.

FlexClinics
Soestwetering 12
3543 AZ Utrecht
Nederland

FlexClinics

Voor een routebeschrijving naar deze locatie klikt u op Google maps.