Bel mij

Volledige vergoeding zorgkosten Eisenhower Kliniek

14 november 2023 / Nieuws

Om uw zorgkosten bij de Eisenhower Kliniek ook in 2024 volledig (en zonder eigen bijdrage) vergoed te krijgen is het belangrijk om kennis te nemen van de verschillende polissen en de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraars. Uw afgesloten polis (restitutiepolis, combinatiepolis, naturapolis of budgetpolis) bepaalt namelijk welke zorgkosten u wél en niet vergoed krijgt. De komende periode heeft u weer de mogelijkheid om van zorgverzekeraar en/of polis te wisselen en hierin dus een weloverwogen keuze te maken.

Voor een restitutiepolis geldt (ongeacht de zorgverzekeraar) dat álle zorgkosten worden vergoed, omdat bij een restitutiepolis sprake is van een volledig vrije artsenkeuze. Bij een restitutiepolis betaalt u bij de Eisenhower Kliniek (of bij enige andere zorgaanbieder) dus geen eigen bijdrage; alle zorgkosten worden altijd vergoed!

Voor een combinatiepolis geldt dat het afhankelijk is van de polisvoorwaarden of alle zorgkosten worden vergoed. Indien in de polisvoorwaarden wordt aangegeven dat de zorgkosten voor 100% worden vergoed bij zorgverleners zonder contract (tot het marktconform tarief), dan worden ook bij deze combinatiepolis alle zorgkosten bij de Eisenhower Kliniek volledig vergoed.

Hieronder vindt u het overzicht van restitutie- en combinatiepolissen die de zorg bij de Eisenhower Kliniek volledig vergoeden.

Patiënten met een natura- of budgetpolis krijgen hun zorgkosten bij de Eisenhower Kliniek (indien er geen contract is met een zorgverzekeraar) slechts gedeeltelijk vergoed. Dit komt doordat deze polissen géén vrije artsenkeuze kennen. Bij een natura- of budgetpolis worden uw zorgkosten slechts voor 60 tot 80% vergoed indien u kiest voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Een overzicht van deze polissen en de hoogte van uw eigen bijdrage bij de Eisenhower Kliniek vindt u op onze website: https://eisenhowerkliniek.nl/vergoeding/

Om tot een weloverwogen keuze te komen welke polis u moet nemen, is het dus belangrijk dat u goed kennisneemt van de polisvoorwaarden en vergoedingen.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar met wie de Eisenhower Kliniek voor 2024 een overeenkomst heeft afgesloten, dan worden uw zorgkosten in 2024 (ongeacht het type polis) altijd volledig vergoed en betaalt u geen eigen bijdrage.

Op onze website vindt u het overzicht van gecontracteerde zorgverzekeraars voor 2024: https://www.eisenhowerkliniek.nl/vergoeding/

Delen